มิติใหม่ของการประชุมในแบบ Hybrid Event ผ่าน Zoom Live conference