"การจัดตั้งการผลิตถุงมือยาง" บริษัท คิลบี เมดิคอล จำกัด